نرخ رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره در قلمرو ستارخان تهران


لیست آپارتمان های رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره در قلمرو ستارخان تهران به رئوس مطالب زیر می باشد.

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است قیمت ها به ازای هر متر مربع تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبی است از قیمت اجاره مسکن بسته به نوع ساختمان، پتانسیل ها، جاده هر دو تذکر مالک تنظیم می تدریجی.

عنوان منطقه سن ساختمان (بر حسب سال) قیمت اجاره (زنانه) قیمت سپرده (۲ تومان)

ستاره خان جاده نصرت غربی را متحد می تدریجی

۴۰

۳۰

۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

جاده ستاره خان شادمان

۸۵

۱

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ستارخان خسرو

۶۵

۲۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جلال آل احمد به پل شیخ فضل الله نرسید

۱۰۵

۱۲

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

جاده ستاره خان باقرخان فرزین

۱۰۰

۰

۹,۵۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰