نشست ریاض در غیاب انصارالله یمن تحریک کردن شد/ مذاکرات به همان اندازه ۷ آوریل یکپارچه دارداین نشست کدام ممکن است آموزش داده شده است می شد به همان اندازه خوب هفته به همان اندازه ۷ آوریل یکپارچه دارد، توسط انصارالله یمن در اعتراض به محل برگزاری آن برگزار تبدیل می شود.

{در این} نشست کدام ممکن است خرس نظارت گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد، هانس گراندبرگ مشاور ویژه دبیرکل گروه ملل متحد، گروه لندرکینگ مشاور آمریکا در امور یمن نیز حضور داشتند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان مقامات مستعفی یمن. عبد ربه منصور هادی معاون رئیس جمهور مستعفی یمن در مراسم افتتاحیه این نشست گفتن کرد.

نمایندگی کنندگان {در این} نشست در شش زمینه اجتناب کرده اند جمله وضعیت نیروی دریایی، سیاسی، انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در یمن گفتگو خواهند کرد.

علاوه بر این آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است این نشست جستجو در باز کردن گذرگاه های بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به وفاداری در یمن است.

نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ذکر شد: هماهنگی ریاض نقشه راه یمن است.

وی ذکر شد: راه رفع صلح جو تنها راه برون سر خورد اجتناب کرده اند فاجعه یمن است.

وی تاکید کرد: دستیابی مذاکرات یمن خوب امکان نیست، اما علاوه بر این باید به آن است کف دست کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این مذاکرات فرصتی برای بدست آوردن به صلح در یمن باشد.

هانس گروندبرگ ذکر شد: همکاری همراه خود گروه های قلمرو ای به رفع فاجعه یمن {کمک می کند}.

وی ذکر شد: برای بدست آوردن به ۱ راه رفع کامل در یمن به هر گونه حمایت قابل انجام خواستن داریم.

گروندبرگ ذکر شد: «تلفات نبرد در یمن فوق العاده بیش از حد است. افراد یمن خواهان صلح عادلانه هستند. یمنی ها تمایل شخصی را برای بالا دادن به نبرد ابراز کرده اند.

ائتلاف متجاوز عربی روز سه شنبه اجتناب کرده اند افتادگی عملیات نیروی دریایی شخصی در یمن اجتناب کرده اند صبح درست در این لحظه چهارشنبه در ماه رمضان خبر داد.