و امروز – اولین چهارشنبه ماه می – است روز جهانی بهداشت روان مادران. این زمان بسیار خوبی برای برجسته کردن کار سازمان‌هایی از سراسر جهان است که در تلاش برای افزایش آگاهی در مورد سلامت روان مادر هستند.

در ماه می، پشتیبانی بین المللی پس از زایمان (PSI) تعدادی کمپین و رویداد را برای افزایش آگاهی راه اندازی می کند:

می توانید از هشتگ استفاده کنید #maternalMHmatters در رسانه های اجتماعی

شما می توانید داستان خود را برای کمک به افزایش آگاهی در مورد مسائل بهداشت روانی مادر تعریف کنید تا زنان بیشتری تحت درمان قرار گیرند و کمتر از PSI رنج ببرند. وبلاگ

می توانید نگاهی بیندازید رویدادهای دیگری که در سراسر جهان رخ می دهد

پست های مرتبط