هماهنگی بیش اجتناب کرده اند سنگسار نخواهد بودوی یکپارچه داد: روزی کدام ممکن است به ایده ها کلی آگاه شد روسیه این هماهنگی را گروگان تحولات اوکراین کرده است، این موضوع در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی رسانه های غربگرا مطرح شد، متعاقباً بلافاصله همراه خود لاوروف تصمیم بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به روسیه بازدید کردم.

آمریکایی ها نیازمند مذاکره مستقیم بودند

وی یکپارچه داد: آمریکایی ها خواهان مذاکره مستقیم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند آرزو می کنیم آرم دهیم کدام ممکن است بایدن حسن نیت دارد، ما هم گفتیم کدام ممکن است اگر حسن نیت داشتند، تحریم های ایران را لغو کنند، ما دنبال عکس نیستیم، دنبال عکس هستیم. برای کار ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود واسطه آگاه ایم.»

وزیر امور خارجه تاکید کرد: به سطح هماهنگی نزدیک شده ایم با این حال تعدادی از موضوع مهم رفع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به آقای مورا به همان اندازه ساعتی تولید دیگری وارد تهران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال تبادلات صورت گرفته نیز تجزیه و تحلیل شود.

تصویب ضمانت های لغو تحریم ها بر عهده مجلس است

وی افزود: با اشاره به ضمانت ها، بخشی اجتناب کرده اند آن بر عهده مجلس نمایندگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر طبق قوانین مجلس نمایندگان به هماهنگی رسیدیم، باید گزارشی به مجلس حاضر شود کدام ممکن است در جاری حاضر مجازات هایی موجود است. برداشته شده است.” این گزارش ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود مجوز مجلس این موضوع را تجزیه و تحلیل تدریجی، آن یک است تضمین است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت هایی در محتوای متنی، مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد خانه خواهیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله دوم مجلس به آنها خواهد داد.

امیرعبداللهیان اظهار داشت: در سطوح پایانی مذاکرات، مانع بی نظیر مذاکرات اینجا است کدام ممکن است طرف آمریکایی مطالبات اضافی را مطرح می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم حتی برخی اجتناب کرده اند درخواست شده است های آنها را به باریل مطرح کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او گفتم کدام ممکن است می توانیم امتیازات را هم مطرح کنیم.

وی افزود: آنچه در جاری حاضر بر بالا آن هماهنگی نشده تعدادی از موضوع اجتناب کرده اند سوی آمریکایی‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی موضوعات مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف تذکر موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه در فاز کاری، طرف آمریکایی باید گام بردارد، طرف آمریکایی. ،” او اظهار داشت.

لزوم بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست تحریم ها

وی یکپارچه داد: موضوع بردن لیست کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی اجتناب کرده اند لیست صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم یکجانبه آمریکایی ها یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر ما در مذاکرات است کدام ممکن است برخی هلدینگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای دولتی ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله اسبابک ها سپاه پاسداران است.»

امیرعبداللهیان افزود: با اشاره به سپاه پاسداران {این مهم} است کدام ممکن است موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت سپاه برای ما منصفانه موقعیت امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی باشد.

وی یکپارچه داد: مسئولان ارشد سپاه پاسداران همواره به ما تذکر می دهند کدام ممکن است برای مزیت سراسری ملت هر کاری مورد نیاز است انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع سپاه را در میل قرار ندهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فداکاری های سپاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ما می گوییم} کدام ممکن است پاسدار یعنی حاج قاسم سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم اجازه مسئولان سپاه پاسداران، با این حال این یکی اجتناب کرده اند امتیازات بی نظیر ماست.

ما همراه خود سه ملت اتحادیه اروپا به هماهنگی رسیده ایم

وی اظهار داشت: اگر آمریکایی ها رویکرد عملی داشته باشند، می توان به هماهنگی انگشت کشف شد. ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت اتحادیه اروپا بر بالا منصفانه محتوای متنی به هماهنگی رسیده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقاله به نیازمند رهایی بسته شدن ما است.

وی اظهار داشت: چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند هماهنگی حمایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم به صراحت به لاوروف گفتم کدام ممکن است منتظر هیچ طرفی نخواهیم بود، اما علاوه بر این همه طرف های مذاکره باید حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این را در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی گفتن کردیم. .

وی یکپارچه داد: من می خواهم شناخته شده به عنوان رئیس پوشش خارجی به وزرای کشورهای نزدیک به آمریکا آگاه ام کدام ممکن است در پیام هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آمریکا اکتسابی می کنیم، تضاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف موجود است. ما دستاوردهای بی نظیر شخصی را رها نخواهیم کرد بجز تلاش محکم داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی کنیم.

اگر نیاز دارید اولویت شخصی را با اشاره به امتیازات هسته ای برطرف کنید، تحریم های ظالمانه را بردارید.

فینال تحولات عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن

وی در خصوص اتصال همراه خود عربستان اظهار داشت: اگر بخواهیم به مرحله جدیدی اجتناب کرده اند مذاکره همراه خود عربستان برسیم باید همه جوانب را در تذکر بگیریم با این حال همراه خود این اعدام های جدیدترین شرایط در عربستان اصلاح کرده است.

امیرعبداللهیان افزود: ما اجتناب کرده اند بازگشت روابط روال عربستان همراه خود ایران استقبال می کنیم، با این حال پیش بینی داریم عربستان موقعیت سازنده ای داشته باشد.

وی دانستن درباره تحولات یمن نیز افزود: سعودی ها برای بالا دادن به نبرد درخواست شده است هایی اجتناب کرده اند ایران نیز داشتند با این حال در پایان بالا میز مذاکره جستجو در آنچه در نبرد به انگشت نیاورده بودند بودند. ما همراه خود نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه آن در یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو موافق نیستیم، از یکپارچه این نبرد به نفع هیچکس نیست.

شاهزاده عبداللهیان دانستن درباره بازدید جدیدترین شخصی به سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان نیز اظهار داشت: ما در سوریه در کشتی همراه خود داعش شهدا تقدیم کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال سفرمان صحبت های فوق العاده خوبی با اشاره به تبدیل کردن سوریه داشتیم. ما پیشنهادهای خوبی به افسران لبنانی دادیم کدام ممکن است پتانسیل مالی خوبی داریم. در برخی اجتناب کرده اند ملت ها شبیه سوریه، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان، بخش شخصی فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت مهمی در تحولات خوش بینانه ایران دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند همه فعالان بخش شخصی می خواهیم به این موضوع معامله با کنند.

امیر عبداللهیان افزود: برای ایرانیان خارج اجتناب کرده اند ملت باید قوانین جامعی را تصویب کنیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند مشکلات آنها در خارج اجتناب کرده اند ملت باید رفع شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: اجتناب کرده اند همه افرادی که در بخش رسانه ورزش می کنند تشکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است چنین شد، کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان فضای رسانه ای پرنشاطی داشتند، با این حال اکنون این دوستان می گویند نشاط در رسانه ایران a فوق العاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها در همه زمان ها مشغول هستند.”