هوای تهران در اولین روز قرن جدید چگونه است؟اداره کل هواشناسی استان تهران همراه خود تشریح وضعیت هوای تهران در روزهای بلند مدت اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد سامانه بارشی به استان در نخستین روز اجتناب کرده اند قرن جدید خبر داد.

به گزارش پیرسون، بر مقدمه بازرسی داده‌های پیش‌سوراخ بینی هواشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه‌های هواشناسی، طی ۵ روز بلند مدت آسمان به سختی ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی ساعات نیمه ابری در کنار همراه خود وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی ابری پیش‌سوراخ بینی می‌شود.

اجتناب کرده اند بعدازظهر دوشنبه (۱ فروردین) همراه خود تأثیر می گذارد زبانه سامانه بارشی گام به گام را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام به گام ابری اجتناب کرده اند روز سه شنبه (۱۱ فروردین) به همان اندازه پنجشنبه (۱۴ فروردین) در برخی ساعات وزش باد نسبتاً از حداکثر به همان اندازه از حداکثر به طور قابل توجهی در نواحی جنوبی استان . بارش ظریف در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی به طور قابل توجهی در نواحی شمالی پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

طی همین الان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا (یکشنبه ۳۰ اسفند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه ۱۰ فروردین) اجتناب کرده اند عصر سه شنبه به همان اندازه چهارشنبه (۲ و سه فروردین) کاهش نسبی دما پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

بر مقدمه گفتن اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (اول فروردین) نیمه ابری به همان اندازه ابری، گاهی طوفانی، در عصر نیمه ابری، در ساعاتی ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفانی، گاهی بارش ظریف همراه خود کمینه دمای ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشینه پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. دمای هوا در روز سه‌شنبه ۲۰ سطح سانتی‌گراد، نیمه ابری به همان اندازه ابری در کنار همراه خود رگبار باران گاهی همراه خود حداقل دمای ۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دمای ۱۹ سطح سانتی‌گراد.

علاوه بر این بر مقدمه این گزارش، ایستگاه فیروزکوه (امین‌آباد) همراه خود دمای -۶ سطح سانتی‌گراد سردترین سطح استان تهران طی ۲۴ ساعت قبلی گزارش شد.