وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱منصفانه کارشناس بازار سرمایه ذکر شد: دو مسئله مهم ممکن است تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ داشته باشد.

به گزارش پیرسون، امیر تقی خان تجریشی دانستن درباره وضعیت بازار سرمایه در سال جاری ذکر شد: دو مسئله مهم ممکن است تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه ملت در سال ۱۴۰۱ داشته باشد. اول انبساط قیمت جهانی موارد برای ادغام کردن محصولات فلزی و معدنی، پتروشیمی، نفت و مشتقات آن و دوم ورودی وجوه حاصل اجتناب کرده اند قطع درآمد نمایندگی های عظیم بازار سرمایه در فصل ترکیبی آوری نهایی است.

خوشبختانه درآمد خالص نمایندگی های عظیم بورسی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انبساط خوبی را شاهد بوده و شاهد رکورد کالا نمایندگی ها در گزارش های ماهانه و سه ماهه هستیم، به منظور که در سال ۱۳۹۹ نسبت به معمول ۳ ساله انبساط ۲۸ درصدی داشته است. سال ۱۳۹۶ به همان اندازه ۱۳۹۸ و در سال ۱۴۰۰ نسبت به معمول جهشی ۷۸ درصدی نماد می دهد.

وی یکپارچه داد: اگرچه این انبساط در هر سه گروه تجاری وجود داشت، با این حال انبساط گروه متالورژی به میزان قابل توجهی تا حد زیادی بود. این گروه در سال ۱۴۰۰ نسبت به معمول ۳ سال اول فاصله ۱۳۰ نسبت افزایش درآمد خالص نماد می دهد. هدف بی نظیر این افزایش قیمت موارد به طور قابل توجهی فلزات به رکورد تاریخی و عدم انبساط قیمت تمام شده این نمایندگی ها برمی گردد.

وی افزود: در واقع همراه خود وجود جهش سودآوری نمایندگی های عظیم، ارزش سرمایه برای نمایندگی های مادر و دارایی در سال های جدیدترین نسبتا ایمن و در محدوده ۳ میلیارد دلار در سال {بوده است}. اجتناب کرده اند جمله توضیحات می توان به وجود جریمه های ناعادلانه و سایر سبدها ساختاری برای اجرای ماموریت های عظیم و نیز کمبود در تعیین جایگزین های جدید کت و شلوار همراه خود مازاد درآمد به انگشت آمده ردیابی کرد. به خاص آسان، قابلیت تعیین و ارزش در ماموریت ها در محدوده حال است و به توضیحات مختلف ساختاری و عملیاتی، انبساط فوری آن کت و شلوار همراه خود جهش درآمد نمایندگی ها نبوده است. تامین پولی این ساختار ها و ماموریت ها به همان اندازه حدودی فکر شده است.

این کارشناس بازار سرمایه علاوه بر این همراه خود ردیابی به این موضوع ذکر شد: نکته تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است جریان نقدی آزاد سهامداران نمایندگی های عظیم بورسی کدام ممکن است معیاری برای قطع درآمد محسوب تبدیل می شود، در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جهش های عظیمی را تخصص کرد به گونه ای کدام ممکن است در سال ۱۳۹۹ آن را تخصص کرد. نسبت به معمول ۳ سال ۱۳۹۶-۱۳۹۸ ۴۵ نسبت انبساط و در سال ۱۴۰۰ نسبت به معمول جهش ۱۱۶ درصدی را نماد داد. این انبساط در گروه کانی های فلزی فوق العاده بیش از حد بوده و اندازه ۲۰۰ درصدی دارد کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند امکان قطع درآمد نمایندگی های این گروه بر روندهای زودتر است.

وی افزود: انبساط فوری درآمد نمایندگی‌های عظیم و عدم انبساط کت و شلوار مخارج سرمایه‌ای در نتیجه انباشت بی‌سابقه نقدینگی در ترازنامه‌های این نمایندگی‌ها شد. این نقدینگی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ همراه خود انبساط ۲۴۰ درصدی نسبت به کمتر از سه میلیارد دلار در نیمه اول سال ۱۳۹۶ به کمتر از سه میلیارد دلار رسید، متعاقباً برآورد تبدیل می شود به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۰ درآمد نقدی اجتناب کرده اند درآمد نمایندگی بورس اوراق بهادار به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۰ و به همان اندازه سال ۱۴۰۱ همراه خود بیشترین انبساط برای فلز، به اموال عظیم و به سهامداران خواهد رسید. گروه معدن این گروه کدام ممکن است در بازه روزی ۱۳۹۶-۱۳۹۹ تنها ۱۵ نسبت اجتناب کرده اند درآمد سالانه پرداختی نمایندگی های عظیم را داشت، در سال ۱۴۰۱ توانست درآمد شخصی را به ۴۵ نسبت به خوب ارزش ۴ میلیارد دلار برساند.

تقریچی افزود: اگر همراه خود ملاحظه به ماهیت منحصر به فرد طبقات رفتاری شرکتی نسبت به درآمد نقدی دریافتی، سهامداران را به طبقات مختلف قطع کنیم، درآمد سهامداران اصلی در سه طبقه سهامدار شناور، صادقانه محاسبه تبدیل می شود. سهامدار و سهامدار اصلی نهادی.»

به مشاوره این کارشناس، سهامداران اصلی نهادی نیز ماهیت متنوعی دارند و طیف وسیعی اجتناب کرده اند گروه های دولتی و دولتی، صندوق های بازنشستگی، موسسه مالی ها، بنیادها، گروه های مردمان نهاد و بسیاری دیگر را برای ادغام کردن تبدیل می شود. بازگشت درآمد نقدی دریافتی این گروه به بازار پیشنهادات ثانویه ارتباط مستقیمی همراه خود وظایف و ساختار پولی آن دارد. اجتناب کرده اند بین سه طبقه سهامداران، سهامداران شناور حقیقی و حقوقی بیشترین انگیزه و احتمال مجدد درآمد را دسترس در بازار ثانویه دارند.

طاگرچی افزود: بر مقدمه محاسبات {انجام شده}، درآمد پرداختی به سهامداران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال های ۱۳۹۶ به همان اندازه ۱۳۹۶ افزایش ۴ برابری می تواند داشته باشد، متعاقباً احتمال {می رود} بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند این مبلغ در قالب تقاضای سهام وارد بازار دوم شود. کدام ممکن است اندازه را ارزیابی می تنبل.» اهمیت ورود پول به بورس و تأثیر آن بر شاخص را دلیل می دهد.

وی در طولانی مدت ذکر شد: به تذکر می‌رسد فصل مجامع هفته‌ها و ماه‌های بلند مدت اجتناب کرده اند تذکر انجام و گزارش‌دهی در نمایندگی‌های عظیم پر رشد است و می‌تواند زمینه ساز همسان‌سازی تا حد زیادی سهامداران و بازار سرمایه باشد. با این حال نباید تاثیر عواملی مشابه با نرخ پول خارجی و نرخ بهره را کدام ممکن است ممکن است تاثیرات متفاوتی بر بازار داشته باشد نادیده گرفت.

تأمین: فارس