ویولن سرگرم کننده دار و لذت بخش حامد در جوکر می نوازد! + فیلم


پارسینا: حامد آهنجی نمایندگی کننده در فصل جدید این سیستم جوکر در این سیستم جوکر ویولن زد به همان اندازه رقبای شخصی را بخنداند.

۱۷ آوریل ۱۴۰۱ – ۱۸:۰۰