پاسخ آستان قدس به حادثه تروریستی حرم مطهر رضویرئیس آستان قدس رضوی اظهار داشت: به همان اندازه حصول نتیجه برای تعیین عاملان جنایت و برخورد انتقادی همراه خود هرگونه قصور در حادثه حرم مطهر رضوی برخورد انتقادی خواهیم کرد.

به گزارش پیرسون، حجت الاسلام والمسلمین احمد باتلاق اجتناب کرده اند آستان قدس مروی در نامه ای نوشت: این مصیبت را به یکی اجتناب کرده اند این اعضای خانواده آسایش می گویم در محضر مقام معظم مدیریت و عموم مسلمانان به طور قابل توجهی زائران. همسایگان و روحانیون احترام.

اطلاعات آموزان عزیزی کدام ممکن است {در این} حادثه ترور شدند اجتناب کرده اند جمله اجزا جوان جهادی زحمتکشی بودند کدام ممکن است همراه خود شناسایی مبارک علی بن موسی الرضا در جهان خدمت رسانی به افراد گران مشهد مقدس کارهای ارزنده ای انجام دادند. (یادآور).

این جنایت در حرم مطهر رضوی کدام ممکن است مورد احترام همه مذاهب و مذاهب اسلامی است و در ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی جنایتی محکوم است و ارجمند و مذهبی این شرم را نخواهند بخشید. و جنایت

با بیرون شک آستان قدس رضوی این موضوع را به همان اندازه حصول نتیجه و تعیین عاملان جنایت پیگیری و همراه خود هرگونه قصور در بروز این حادثه برخورد انتقادی تبدیل می شود.

اینجانب ضمن محکومیت این جنایت در جوار حرم منور رضوی، خوب بار تولید دیگری این مصیبت وارده را به جناب شهیدان و جهادگران حجت الاسلام والمسلمین اصلانی همراه خود حضور تمامی نمازگزاران ناحیه قدس آسایش عرض می نمایم. رضوی به ویژه خانوار شهید. من می خواهم آرزو می کنم.

همراه خود درایت و کاربرد عموم مسلمانان، توطئه‌های مخالفان، جنایتکاران پوچی و ایده ها تکفیری برای تحمیل سوراخ بین اجماع و وحدت مسلمانان ناکام خواهد ماند. به خواست خدا