پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر می خواستند فرزندشان بمیرد!پلیس پیرمردها کودک نوپا ۱۵ ماهه ای را کدام ممکن است قصد داشتند کودک نوپا شخصی را دیر یا زود در رودخانه بیندازند دستگیر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی نجات کشف شد.

به مشاوره پیرسون، پلیس گیلان عالی کودک نوپا ۱۵ ماهه را اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی نجات داد.

فرمانده انتظامی رودسر اظهار داشت: پیرمردها مرد ۱۵ ماهه ای کدام ممکن است قصد داشت کودک نوپا شخصی را در رودخانه بیندازد دیر یا زود توسط پلیس دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی نجات کشف شد.

سرهنگ سیدجلال الدین جوانمردی اظهار داشت: در پی بدست آمده خبری مبنی بر اینکه پیرمردها کودکی در پل رودسر شرقی قصد دارند کودک شخصی را به موجود در آب بیندازند، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان برای اطمینان از موضوع در محل حاضر شدند.

وی همراه خود ردیابی به مراقبت نشده پیرمردها این خانم ۱۵ ماهه به طرفدار های پلیس، افزود: پدر این کودک ۳۷ ساله پس اجتناب کرده اند تبصره ماموران پلیس کدام ممکن است توسط پلیس دستگیر شده بودند، به آنها تعرض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کودک دستگیر شد. آنها را نجات داد.”

فرمانده انتظامی رودسر همراه خود خاص اینکه پیرمردها این کودک {به دلیل} بلعیدن چرخ دنده مخدر در وضعیت روال قرار نداشتند، تصریح کرد: همراه خود توافق قضائی، کودک ۱۵ ماهه به بهزیستی گیلان عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها کودک معتاد ایجاد شدند. وسط درمانی

وی همراه خود تاکید بر اینکه تحکیم بنیان خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای استاندارد کار زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در بخش کشتی همراه خود وابستگی اظهار داشت: چرخ دنده مخدر اساس متنوع اجتناب کرده اند جرائم، انحرافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع نیازمند ملاحظه ویژه نهادهای ذیربط است. ” علاوه بر این الگو برخورد همراه خود این پدیده شوم را ۲ چندان می تنبل.

وی موقعیت توصیه را در کاهش مشکلات خانوادگی فوق العاده کارآمد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: پاسخگویی پلیس همراه خود شماره ۰۹۶۵۸۰ همه روزه کنار هم قرار دادن حاضر ارائه دهندگان توصیه ای به ساکنان در زمینه های مختلف است.