پوتین عالی قصاب است + فیلم


هنگامی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دانستن درباره همتای روس شخصی پرسیده شد، در دیدار همراه خود پناهجویان اوکراینی در ورشو، او را «قصاب» خطاب کرد.

{در این} دیدار کدام ممکن است به صورت خشمگین اجتناب کرده اند جامعه های خبری لهستان چاپ شده شد، خبرنگاری اجتناب کرده اند بایدن پرسید همراه خود ملاحظه به اتفاقاتی کدام ممکن است برای پناهجویان افتاده است، دانستن درباره ولادیمیر پوتین چه نظری دارد. ذکر شد: قصاب است.