پول بایدن به پوتینولادیمیر پوتین، رئیس جمهور آمریکا، او را قصاب توضیح دادن کرد.

به مشاوره پیرسون، سخنرانی بایدن پس اجتناب کرده اند جلب رضایت بایدن همراه خود مادران آواره اوکراینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان آنها در لهستان تکمیل شد. مبارزه اوکراین به بهترین فاجعه امنیتی اروپا اجتناب کرده اند زمان مبارزه جهانی دوم منجر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از سه.۷ میلیون نفر اجتناب کرده اند اوکراین ناپایدار کردند.

بایدن در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه معتقد است ولادیمیر پوتین همراه خود آوارگان اوکراین چه کرده است، ذکر شد: او خوب قصاب است.

رئیس جمهور خطاب به خانوار خوب پناهجوی اوکراینی ذکر شد کدام ممکن است آمریکا همراه خود کشتی موشک های ضد تانک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تسلیحات به اوکراین {کمک می کند} به همان اندازه نیروهای روسیه را سطح براند.

روسیه در ۲۴ فوریه اصل حمله ارتش به اوکراین را صادر کرد. این دگردیسی تعدادی از روز پس اجتناب کرده اند آن رخ داد کدام ممکن است مسکو رسما استقلال جمهوری های دونتسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت محبوبیت. ولادیمیر پوتین هدف اجتناب کرده اند عملیات ارتش شخصی را “خلع سلاح اوکراین” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “خلع سلاح نازیسم” عنوان کرد.

روسیه علاوه بر این گفتن کرد کدام ممکن است اوکراین به تعهدات شخصی بر ایده توافقات مینسک کدام ممکن است در سال های ۲۰۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۵ برای رفع مناقشه بین جدایی طلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی یف منعقد شده بود، حرکت نکرده است.

ساعاتی پس اجتناب کرده اند حمله روسیه، اوکراین گفتن کرد کدام ممکن است تمام روابط دیپلماتیک شخصی را همراه خود این ملت برداشتن می تنبل. در پاسخ به اقدام ارتش روسیه، کشورهای غربی توده ها تحریم هایی را علیه اکثر موسسات پولی، بخش قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان سیاسی در مسکو اعمال کرده اند، اجتناب کرده اند جمله برداشتن سیستم پیام رسانی فوری بانکی چندین موسسه مالی روسی.

تأمین: فارس