پیام فرستاده ایران در ایتالیا به ایرانیان مقیم این ملتامیدوارم در سال جدید بیش اجتناب کرده اند همه وقت در خدمت به ایرانیان گران مقیم ایتالیا سودآور باشیم.

به گزارش پیرسون، محتوای متنی پیام حمید بیات فرستاده کشورمان در ایتالیا به رئوس مطالب زیر است:

همراه خود سلام خدمت هموطنان گران

در حالی کدام ممکن است سال ۱۴۰۱ شمسی را جشن می گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعیاد شعبانیه را به فرخنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خجسته می پردازیم، تحریک کردن سال نو را {در این} ایام فرخنده به حضور امام عادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمید به فال نیک می گیرم. یگانه منجی بشریت (عج)، سال نو را به رئیس فرزانه انقلاب، ملت شریف کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد هموطنان گران مقیم ایتالیا تبریک می گویم.

سال قبلی {به دلیل} محدودیت های اعمال شده توسط تحریم های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گیری ویروس کرونا برای افراد ایران روی حیله و تزویر بود. اکنون نوروز پیروز است. نوروز در سنت بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالنده ایرانیان را مظهر آبادانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادی اجتناب کرده اند معتدل بودن بهار می دانند. افراد ایران همه وقت بهار را گرامی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رفاه استقبال کرده اند. بیایید آزمایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را پایین بالا بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید شاهد رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی در همه جهان ها باشیم.

ما سال قبلی خوشحال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را همراه خود حضور خوشایند هموطنان مقیم ایتالیا داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خوشحال از نصیب من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم در بخش کنسولی سفارت در رم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری ایران در میلان شد. حاضر ارائه دهندگان کنسولی در حین تحصیل در دانشکده های این ملت.

امیدوارم در سال جدید بیش اجتناب کرده اند همه وقت در خدمت به هموطنان گران مقیم ایتالیا سودآور باشیم.

سال قبلی یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شصتمین سالگرد روابط مناسب جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا را جشن گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم محدودیت های اعمال شده {به دلیل} تحریم های ظالمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع ویروس کرونا، روابط دلپذیر ۲ ملت در مسیری آرام یکپارچه کشف شد. امیدوارم در سال جدید این روابط دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های ۲ ملت در زمینه های مختلف سیاسی، مالی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … افزایش یابد.

ساکنان گران ساکن ایتالیا کدام ممکن است دارای بالقوه های گرانبهایی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان نمایندگان خوب سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب ایران در ایتالیا حضور دارند می توانند به آسانسور جایگاه ایران در خارج اجتناب کرده اند وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا خوشحال از کنند. . ورزشی عملکرد سالی پر اجتناب کرده اند موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادکامی را برای همه ملت ایران به طور قابل توجهی هموطنان مقیم ایتالیا آرزومندم.

اجتناب کرده اند کوی یار می آید نسیم باد نوروزی / اجتناب کرده اند این باد یاری می طلبد به همان اندازه دل را روشن تنبل

تأمین: ایسنا