پیش سوراخ بینی جذاب رئیس اتحادیه طلا اجتناب کرده اند شرایط بازار طلا در سال ۱۴۰۱


به گزارش پارسنه، ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر تهران کسب اطلاعات در مورد دسترس در بازار پول نقد طلا ذکر شد: خریداران {در این} بازار باید دید بلندمدت داشته باشند. حداقل همراه خود نوسانات جدیدترین این بازار نباید پیش بینی درآمد زیادی داشت بجز افراد بخواهند {به سمت} ساخت بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلندمدت به نظر می رسید صادراتی داشته باشند.

رئیس اتحادیه طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر تهران کسب اطلاعات در مورد توسعه بازار طلا در سال ۱۴۰۱ ذکر شد: تذکر متخصصان اینجا است کدام ممکن است در سال ۱۴۰۱ اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد، بازار طلا، فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازارها توسعه بهتری نسبت به قبلی خواهند داشت. سال‌ها {به دلیل} انتخاب‌گیری برای افزایش اقتصاد جهانی.

محمد والی کسب اطلاعات در مورد مالیات بر عایدی سرمایه نیز ذکر شد: مالیات بر عایدی سرمایه در ابتدای اجرا است، چون چنین چیزی قبلاً اتفاق نیفتاده است، بالقوه است برای خریداران صحیح نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر مثبتی بر ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال نداشته باشد. ، با این حال این اتفاق خواهد افتاد.” کم کم همه بر ایده آن حرکت خواهند کرد.» یادآور مالیات بر خوب ارزش افزوده کدام ممکن است ابتدا ناشناخته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرور زمان تعمیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون طبق روال همان قدیمی اجرا تبدیل می شود.