چه عواملی اجازه نداد بورس به توسعه صعودی بازگردد؟
بورسیه سال قبلی؛

کمیت کل پیشنهادات بورس اوراق بهادار تهران در سال قبلی بالغ بر عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۵ سهم بود کدام ممکن است طی ۲۳۹ روز معاملاتی، در ۱۵۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۴ نوبت قیمت کاهش یافته شد.

به آگاه پیرسون، پوشش های موسسه مالی مرکزی در سال ۱۴۰۰ کاهش سطح به سطح در معمول تورم دوازده ماهه را آرم داد. همراه خود این جاری، موارد تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدماتی تخصص کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم بیشتری اجتناب کرده اند تورم ماهانه کل را به شخصی اختصاص دادند. با این حال تورم ماهانه کالاهای محکم {به دلیل} همبستگی بیش از حد بین نوسانات قیمتی آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات بازار فارکس، انبساط محدودی را تخصص کرد.

در بخش خرید و فروش خارجی، گمرک ایران ادعا کرد طی یازده ماهه امسال قطعا ارزش آن را دارد صادرات گمرکی برابر ۴۳.۵ میلیارد دلار بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال ۱۳۹۹، ۳۹.۹ نسبت افزایش داشته است. واردات {در این} مدت ۴۶.۶ میلیارد بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۳۵.۶ نسبت افزایش داشته است کدام ممکن است آرم می دهد تراز تجاری کل ایران همچنان عقب کشیدن است.

در مدت یاد شده دسترس در بازار مناسب فارکس، معمول قیمت کالا حواله به دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکناس در سامانه سنا به همین ترتیب برابر ۲۴۲.۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰.۷ هزار ریال بوده کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته در هر ۲ بازار برابر همراه خود ۱ {بوده است}. به همین ترتیب. کاهش ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵.۷ درصدی را آرم می دهد. تحولات بیرون از کاف بازار نیز حاکی اجتناب کرده اند کاهش دیدنی معمول نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ بود.

دسترس در بازار سایر دارایی اجتناب کرده اند جمله مسکن، تجزیه و تحلیل ها حاکی اجتناب کرده اند افزایش شاخص «قیمت مسکن قیمت کاهش یافته شده» است، به منظور که بر مقدمه دانش به کف دست آمده اجتناب کرده اند سامانه سند پیشنهادات املاک ملت، معمول قیمت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا عالی مترمربع واحد مسکونی قیمت کاهش یافته شده در شهر تهران در بهمن ماه نسبت به ماه در گذشته ۰.۴ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به ماه درست مثل سال در گذشته ۱۶.۴ نسبت افزایش داشته است.

در بورس اوراق بهادار، شاخص کل بورس در فینال روز اسفندماه ۱.۶ نسبت انبساط کرد. {در این} بازار شاخص کل قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران همراه خود انبساط ۴.۵۵ درصدی اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۰ به همان اندازه فینال روز معاملاتی بورس در اسفندماه سودآور به سند افزایش ۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۰ واحدی شد. شاخص کل بورس اوراق بهادار اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۰ همراه خود رقم عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۷ هزار واحد کار شخصی را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال روز کاری این شاخص همراه خود عدد عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶۷ واحد به بازار عرضه شد.

شاخص کل بورس همراه خود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۷ خرداد ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی آیت الله العظمی در انتخابات همراه خود روندی صعودی در کنار شد، در حالی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند سهامداران امیدوار بودند کدام ممکن است پوشش های عالی شبه اجتناب کرده اند انتخابات بورس حمایت تنبل. وعده حمایت اجتناب کرده اند بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده درست به گزینه ها مسئولان بورس به نفع سهامداران اصلی، موسسات حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات.

بورس اوراق بهادار اجتناب کرده اند ۸ خرداد ماه سال جاری به همان اندازه ۲۱ مردادماه، روز تحلیف سیزدهمین نخست وزیر، انبساط ۲۱۶ هزار واحدی را در یک واحد توسعه صعودی متعادل تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست به حداقل یک میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۶ هزار واحد برسد. .

بورس اجتناب کرده اند ۲۱ مرداد به همان اندازه ۱۶ شهریور امسال به توسعه متعادل شخصی یکپارچه داد. سوم شهریورماه نیز روز رای اعتقاد به وزرای کابینه سیزدهم بود. در در زمان حال شاخص کل بورس توانست به رقم ۱.۵۵۰۰۰۰ واحد برسد. بالاترین مرحله شاخص کل بازار سرمایه برای سال ۱۴۰۰ درمورد به ۷ شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم ۵۷۵ هزار واحد {بوده است}.

با این حال اجتناب کرده اند ابتدای شهریورماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود روی کار برخورد کردن وزرای مقامات سیزدهم، بورس به یکباره سیر نزولی به شخصی گرفت. ناهنجاری در مولفه های اساسی بورس یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر این ریزش بود. بلاتکلیفی این سیستم وزیر اقتصاد برای بورس، نوسانات قیمت دلار، این سیستم قابل توجه مقامات برای مدیریت کسری بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر ریزش بورس بود.

اجتناب کرده اند ابتدای شهریورماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روزهایی کدام ممکن است شاخص کل در سال ۱۴۰۰ به بالاترین حد شخصی رسید به همان اندازه ۲۶ آبان ماه امسال، بورس چندین بار تنظیم جهت داد. با این حال در مجموع شاخص کل بازار سرمایه اجتناب کرده اند ابتدای شهریور تاکنون ۱۰۵ هزار واحد کاهش یافته است است.

صرافی در ۲۲ سپتامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نوامبر همراه خود حمایت قابل توجه مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر شخصی را تنظیم داد. با این حال نکته قابل ملاحظه {در این} زمینه ورودی پول اجتناب کرده اند بازار سرمایه است. این توسعه خروج سهامداران دانش اجتناب کرده اند ابتدای شهریور ماه تحریک کردن شده است.

همراه خود این جاری، شاخص بازار اول در نهایت سال ۱۴۰۰ همراه خود انبساط ۹.۸۱ درصدی نسبت به ابتدای سال مواجه شد، در حالی کدام ممکن است شاخص بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران در سال قبلی ۱.۶۷ نسبت کاهش داشت کدام ممکن است آرم می دهد قیمت کاهش یافته پرهزینه در بورس اوراق بهادار تهران. ابزار جایگزین اصولاً مورد ملاحظه قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز در سال قبلی همراه خود ۲۰.۸۱ نسبت کاهش به رقم ۳۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۰ واحد رسید. این نماگر در ابتدای سال ۴۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۱ واحد را آرم داد.

گزارش های بورس اوراق بهادار تهران حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است دسترس در بازار اول بورس، قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات این بازار در نهایت سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۵ میلیارد ریال رسید کدام ممکن است این رقم در مقابل همراه خود قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات این بازار. در اسفند ماه نسبت به ماه در گذشته، حاکی اجتناب کرده اند کاهش بیش اجتناب کرده اند ۶۵ درصدی است.

کمیت پیشنهادات {در این} بازار به ۵۹۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۷ هزار سهم رسید کدام ممکن است در اسفندماه ۱۴۰۰ سهم نسبت به بهمن ماه بیش اجتناب کرده اند ۴۷ نسبت کاهش داشت.

دسترس در بازار دوم سهام، قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات این بازار در بورس اوراق بهادار تهران به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۴ واحد رسید کدام ممکن است در فینال ماه سال جاری شاهد کاهش بیش اجتناب کرده اند ۶۲ درصدی قطعا ارزش آن را دارد معاملاتی شخصی نسبت به سال قبلی بود. فوریه.

کمیت پیشنهادات دسترس در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران در سال قبلی به ۸۰۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۱ میلیون سهم رسید کدام ممکن است در اسفندماه نسبت به ماه در گذشته بیش اجتناب کرده اند ۲۶ نسبت کاهش داشت.

در خصوص بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران نیز قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات این بازار بالغ بر ۴۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ میلیارد ریال بوده کدام ممکن است در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ انبساط بیش اجتناب کرده اند ۹۳ درصدی قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات این بازار را نسبت به بهمن ماه به سند رساند. .

قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات ETF نیز در فینال ماه سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۳۶ نسبت در قطعا ارزش آن را دارد معاملاتی شخصی افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام قطعا ارزش آن را دارد معاملاتی ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۵ واحدی را در نهایت سال ۱۴۰۰ برای این تابلوی معاملاتی باقی گذاشت.

در مجموع قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات بورس تهران در فینال روز کاری بازار در سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه در گذشته به ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۱ میلیارد ریال رسید کدام ممکن است ۵۴ نسبت کاهش را آرم داد.

کمیت کل پیشنهادات سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال قبلی بالغ بر عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۵ سهم بود کدام ممکن است طی ۲۳۹ روز معاملاتی طی ۲۳۹ روز معاملاتی طی ۱۵۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۴ نوبت بین مصرف کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشندگان سهام قیمت کاهش یافته شد.

سال قبلی توسعه تنظیمات نرخ بازار بین بانکی کاهش این نرخ را در بهمن ماه نسبت به ماه های در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری آن در محدوده ۲۰.۳ نسبت آرم داد.

علیرغم کاهش کمیت پیشنهادات بازار بین بانکی طی بهمن ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ قرارداد بازخرید در عملیات بازار آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات دوره ای {در این} مدت حاکی اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها حال برخی اجتناب کرده اند موسسه مالی ها، یعنی موسسه مالی هایی است کدام ممکن است قبلا مازاد داشته باشد حال دسترس در بازار بین بانکی، حال دسترس در بازار بین بانکی برای تعمیر نیازهای نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مازاد.

در روزهای پایانی دهه ۱۴۰۰، به دلیل زیرین بودن انتظارات تورمی مداوم، توسعه نزولی نرخ بازده اوراق بهادار مقامات اسلامی یکپارچه کشف شد. {در این} ماه نرخ بازده اسناد مذکور همراه خود سررسید عالی، ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ساله به همین ترتیب همراه خود ۱.۲۱، ۱.۳۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۰۳ واحد نسبت کاهش نسبت به ماه در گذشته به همین ترتیب به ۲۲.۰۷، ۲۳.۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴.۰۳ رسید. . نسبت رسیده است.

بر مقدمه تجربیات، نرخ انبساط اساس مالی در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه به ۱۴۰۰ رسید، به منظور که انبساط اساس مالی دوازده ماهه اجتناب کرده اند ۴۲.۱ نسبت در مردادماه به ۳۳.۲ نسبت در بهمن ماه رسید. اساس مالی در نهایت بهمن ماه ۱۴۰۰ (برابر ۵۸۰۷.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به بالا سال ۱۳۹۹ برابر ۲۶.۶ نسبت انبساط کرد.

در حالی کدام ممکن است کمیت نقدینگی به همان اندازه بالا بهمن ۱۴۰۰ (برابر ۴۶۲۴۱.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به بالا سال ۱۳۹۹ برابر ۳۳.۰ نسبت افزایش کشف شد.

بر مقدمه ادعا وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی، نمایندگی کارگزاری موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به همان اندازه بالا بهمن ماه ۱۴۰۰، سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مرحله مزایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه تهیه نهایی اوراق بهادار مقامات اسلامی را به مبلغ ۷۵۵.۴ هزار میلیارد برگزار کرد. ریال خریداری شده توسط موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر معامله گران.

بر این مقدمه در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق بهادار مقامات اسلامی همراه خود وساطت موسسه مالی مرکزی فروخته شد.

علاوه بر این در یازدهمین ماه سال جاری اجتناب کرده اند سهمیه ۱۴۰۰ ارزی، حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار فارکس همراه خود نرخ محبوب نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، از دستگاه پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن کرونا اختصاص کشف شد. .

بورس تهران در سال قبلی همراه خود بازدهی ۲.۹ درصدی نسبت به سایر بازارهای موازی کمترین بازدهی را به سند رساند، این در حالی است کدام ممکن است بازدهی اوراق دلاری امسال بیش اجتناب کرده اند ۵.۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد همراه خود بازدهی ۱/۱ ۱۱ انبساط قیمتی را به سند رساندند. نسبت این وسط ملاحظه اصولاً معامله گران بود، در حالی کدام ممکن است بازار مسکن بیش اجتناب کرده اند ۹ نسبت انبساط کرد.

انتخاب غیرکارشناسی برای تعدیل نابرابر نوسان سهام اجتناب کرده اند سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن ۵ نسبت به سازنده ۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن ۲ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تنظیم آن اجتناب کرده اند سازنده ۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن ۳ نسبت توسط رئیس وقت بورس در ابتدای سال ۱۴۰۰. افزایش صف های کالا. سهام، افزایش تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی قیمت کاهش یافته پرهزینه برای جبران کمبودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدهی های اجتناب کرده اند کف دست گذشت در این دوران خاص بود، با این حال آنها اجتناب کرده اند جایگزین استفاده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبد اکثر قیمت کاهش یافته پرهزینه را اصلاح کردند. با این حال پس اجتناب کرده اند متعهد شدن این انتخاب توسط گروه بورس در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع نوسانات قیمت سهام به حالت در گذشته بازگشت.

همراه خود تشکیل مقامات سیزدهم در ۲۱ مهر ۱۴۰۰، مجید عشقی به جانشینی محمدعلی دهقانه دهناوه شناخته شده به عنوان ششمین رئیس گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار در پانزده سال قبلی منصوب شد.

بورس ۱۴۰۰ اگرچه در سال قبلی حرفی برای ادعا کردن برای قیمت کاهش یافته پرهزینه این بازار نداشت، با این حال همراه خود ملاحظه به هماهنگی برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات در سراسر جهان به طور قابل توجهی افزایش قیمت جهانی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم جهانی، حداقل ممکن است عالی احتمال باشد. نیمه اول امسال اگر مقامات اجتناب کرده اند او حمایت درست تنبل.. او را یک بار دیگر به نظر می رسد کنید.

افزایش نقدینگی حدود ۴۰ درصدی به همان اندازه حضور در حدود ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان همراه با برآورد تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ در حالی کدام ممکن است سال بلند مدت همچنان اجتناب کرده اند تذکر انبساط نقدینگی کدام ممکن است تشکیل سرمایه ملایم ناخالص هر دو به عبارتی بلند مدت است، قابل ملاحظه است. استفاده.

به آگاه اکثر متخصصان، شکست های بی نظیر در سال ۱۴۰۰ برای ادغام کردن مدیریت ضعیف بر کمیت نقدینگی بود. فقدان پوشش پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی کافی برای مدیریت تورم؛ از گرفتن درک سطحی اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم در عمق بخشیدن به این امتیازات. عدم برخورد بی طرفانه همراه خود بازار سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای بهبود شاخص سهام با بیرون ملاحظه به شرایط نهایی اقتصاد دولتی؛ عدم مدیریت سیستم بانکی دولتی در جلوگیری اجتناب کرده اند تشکیل صندوق های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم بدهی موسسه مالی ها به موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه به ساختار ناسالم ترازنامه بانکی؛ عدم در متشابه سازی نرخ فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن بازارهای تعدادی از را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازی فارکس در ملت. مراقبت نشده به روندهای تحت سلطه بر اقتصاد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روندهای مؤثر بر اقتصاد ملت؛ انباشت سرمایه زیرین در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود سرمایه عقب کشیدن در سال ۱۴۰۰; عدم استفاده از کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود اجتناب کرده اند جایگزین ها دسترس در بازار جهانی؛ ضعیف {بهره وری} در سیستم دولتی همراه خود تخلیه بی رویه اوراق بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال مدیریت بر اقتصاد در مقابل اجرای پوشش های مالی جبران تبدیل می شود.