متقاضیان باید در اواسط دوران حرفه ای یک استادیار دیرهنگام در سطح یک دانشیار اولیه یا دارای رتبه غیرمعلوم معادل باشند. آنها باید سوابق انتشار و بودجه مستقل و تجدید نظر شده برای کمک های تحقیقاتی (حداکثر 500000 دلار در سال) در زمان درخواست ایجاد کرده باشند. متقاضیان نباید بیش از 15 سال از اعطای بالاترین درجه خود برخوردار باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.