کریدور چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبان تهران


علی زندی فر همراه خود ردیابی به وضعیت تردد در محورهای استانداری البرز اظهار داشت: تردد تمامی خودروها اجتناب کرده اند محور چالوس اجتناب کرده اند خیابان شمالی جنوبی برای تخلیه بار ترافیکی به همان اندازه اطلاع ثانوی ممنوع است.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهداری استان البرز تصریح کرد: تردد تمامی خودرو اجتناب کرده اند محور تهران – شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه جنوب – شمال نیز به همان اندازه اطلاع ثانوی ممنوع است.