یوسف کرمی معلم نیروی کار سراسری تکواندو پاکستان شد


یوسف کرمی، عضو سابق نیروی کار تکواندو ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۰۴ آتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ برنز جهان، هدایت نیروی کار تکواندو پاکستان را مراقبت از ورزشی‌های آسیایی برعهده داشت.

کرمی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار تکواندو کرواسی آموزش کرده بود، {برای شروع} کار شخصی عازم اسلام آباد پایتخت پاکستان شد.

قرارداد او برای سرمربیگری نیروی کار سراسری پاکستان عالی ساله است.