یکشنبه اول ماه مبارک رمضان + عمیق {خواهد بود}


بر مقدمه بررسی ها Psome; را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه ادعا ستاد تحلیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه های نظارتی محل کار مقام معظم مدیریت {در سراسر} ملت کدام ممکن است اجتناب کرده اند عصر درست در این لحظه (جمعه) رصد تجهیزات ها را تحریک کردن کردند، امکان رؤیت هلال ماه مبارک رمضان در عصر جمعه وجود نداشت. بر این مقدمه، ماه شعبان ۳۰ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه رمضان ۱۴۴۳ در روز یکشنبه پنجم فروردین {خواهد بود}.

گزارش تحریک کردن ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ هجری قمری. به رئوس مطالب زیر ah.

الف- مشخصات نجومی هلال در شامگاه جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ (۲۹ شعبان ۱۴۴۳)
زمان ارزیابی ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید ساعت ۱۰:۵۴ روز جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱
زمان شب آفتاب: ۱۹:۲۶
زمان شب ماه: ۱۹:۳۹
طلوع ماه: ۱.۷ سطح
طول ماه بعد اجتناب کرده اند شب آفتاب: ۱۳ دقیقه
سن ماه: ۸ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ دقیقه
شکاف زاویه ای ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید: ۴.۷ سطح

ب- پیش سوراخ بینی تقویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر متخصصان رؤیت هلال

تقویم مناسب ملت خارج اجتناب کرده اند وسط تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشکده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان رؤیت هلال پیش سوراخ بینی می کنند کدام ممکن است هلال ماه مبارک رمضان عصر جمعه در ملت قابل رویت نباشد. متعاقباً ماه شعبان ۳۰ روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از ماه رمضان ۱۴۴۳ روز یکشنبه ۱۴ فروردین {خواهد بود}.

ج) گزارش های دریافتی
{در این} راستا ستاد داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های نظارتی در سرتاسر ملت به در کنار تجهیزات های نظارتی شامگاه جمعه تحقیقاتی را تحریک کردن کردند کدام ممکن است نتیجه آن به رئوس مطالب زیر است.

۱- مناطقی کدام ممکن است هوا آسان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال ماه دیده نشده است:
استان خراسان رضوی: مشهد، گروه داده ها آموزی، سبزی فر، نیشابور، تربت حیدری، گناباد، ترکبه، کولبهار، ریوش، پردیسکان.
استان کرمان: کرمان، سیرجان
استان هرمزگان: بندرلنگه
استان بوشهر: جنافه

۲- مناطقی کدام ممکن است هوا ابری هر دو غبارآلود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه نو دیده نشده است:
استان خراسان رضوی: درگز، خواف، بگستان، تایباد، فیروزه.
استان خراسان جنوبی: بیرجند، طبیس، بشرفیه، خزری (صف)، فردوس.
استان ایلام: ایلام، مهران، آبدانان، ایوان غرب، دهلران
قلمرو مرکزی: اراک، خمین، محله، تفرش، کومیجان، ساوه، زردانیه.
استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان: زابل، ایرانشهر، چابهار
استان اصفهان: اصفهان، شهر رضا
استان آذربایجان شرقی: تبریز
استان فارس: شیراز، پاوانات
استان یزد: یزد، اردکان، میبود
استان شهرمحال بختیاری: بروژ
استان تهران: تهران، شهرری
استان خراسان شمالی: بجنورد
استان خوزستان: اهواز، دزفول، خرمشهر
استان سمنان: استان دامغان، قم: قم، بردسان
استان زنجان: زنجان
استان گیلان: رشت
استان گلستان: گرگان