ساده ترین راه برای مدیریت پول

اخیراً ، به شگفت انگیزترین ابزار مالی تا به حال برخورد کردم. کاش زودتر در موردش یاد می گرفتم. فقط چهار ماه و نیم می گذرد ، اما من هرگز احساس نمی کردم که اینقدر کنترل شده ، اما در عین حال آنقدر آزاد هستم ، وقتی صحبت از مقدار پول من است و چقدر … ادامه