کمبود آهن شایع‌ترین کمبود ماده‌ی مغذی در سراسر جهان

کمبود آهن شایع‌ترین کمبود ماده‌ی مغذی در سراسر جهان

آهن ماده‌ای معدنی است که برای تولید سلول‌های قرمز خون و برای فرآیندهای اکسیداسیون و احیا بسیار ضروری است. کمبود آهن به عنوان شایع‌ترین کمبود ماده‌ی مغذی در جهان شناخته شده است و بر زندگی حدود ۲۰ درصد از جمعیت جهان تأثیر می‌گذارد. کمبود آهن ممکن است باعث خستگی غیرعادی، تنگی نفس، کاهش توانایی فیزیکی … ادامه