افزایش وزن برای زنان باردار

میزان افزایش وزن برای مادران باردار

تغذیه مناسب یکی از ارکان یک زندگی سالم است و در برخی از دوره های زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از حساس ترین و مهمترین دوره های زندگی یک زن بارداری است. زیرا غذای مصرفی باید به طور همزمان نیاز مادر و جنین را برآورده کند. دستیابی به وزن مناسب در دوران بارداری … ادامه

با ناز گورلی آشنا شوید – FitnessBank

با ناز گورلی آشنا شوید - FitnessBank

همیشه در حال حرکت است پایگاه خانگی: کنسائو ، GA زندگی خانوادگی: ازدواج با eo ، مادر بچه خز دالاس عمر مفید: مدیر فروشگاه طراحی داخلی و اثاثه یا لوازم داخلی ، اثاثه یا لوازم داخلی ASAP سن: 30-چیزی در زمان نازلی گورلی تاخیر بسیار کمی وجود دارد و او اینطور دوست دارد. به عنوان … ادامه