رژیم درمانی دکتر آنوشه متخصص تغذیه مناسب افراد شاغل

رژیم درمانی دکتر آنوشه متخصص تغذیه مناسب افراد شاغل

بسیاری از کارگران در طول ساعات کار به رژیم غذایی خود توجه نمی کنند. در بیشتر موارد ، یکی از وعده های غذایی حذف می شود یا غذا در زمان های غیر معمول خورده می شود. به عنوان مثال ، صبحانه در زمان های غیر معمول با همکاران خورده می شود یا ناهار حذف می … ادامه

5 فایده رژیم کتو

5 فایده رژیم کتو

رژیم غذایی کتوژنیک: 5 فایده رژیم کتو 5 فایده رژیم کتو 5 فایده رژیم کتو وقتی در مورد رژیم کتوژنیک می شنوید ، اولین چیزی که شاید به آن فکر می کنید این است که چه چیزی می تواند به همان اندازه که مردم می گویند خوب باشد. پاسخ این است که مزایای کافی برای … ادامه

رژیم کتوژنیک: رژیم کتو

رژیم کتوژنیک: رژیم کتو

فواید رژیم کتو اخیراً رژیم کتو به دلیل مزایای سلامتی آن مانند کاهش وزن و جلوگیری از بیماری بسیار محبوب شده است. رژیم کتو می تواند بسیار مفید باشد ، اما تأمین این مزایا چگونه کار می کند؟ رژیم کتو چیست؟ شاید در مورد رژیم اتکینز با پروتئین بالا و کربوهیدرات کم شنیده باشید. رژیم … ادامه