ESPN آمریکا: این فناوری طلایی فوتبال ایران است/ آنها همراه خود موفقیت راهی در اطراف بعد شدند
موقعیت یابی ESPN آمریکا در خصوص شرایط نیروی کار سراسری کشورمان مدعی شد کدام ممکن است ایران در جام جهانی بیشتر اجتناب کرده اند روسیه حرکت خواهد کرد.